ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

โพสต์19 ต.ค. 2562 02:34โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2562 07:30 ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'
เอกสารบรรยาย

Diagram Network

ภาพอบรมแห่อัญเชิญรูปหล่อพระยาศรีอรรคฮาต

โพสต์3 ต.ค. 2562 01:14โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 01:14 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมขบวนแห่อัญเชิญรูปหล่อ "พระยาศรีอรรคฮาต" ในวันที่ 13 กันยายน 2562

รับการนิเทศจาก สพป.เลย เขต 1

โพสต์3 ต.ค. 2562 01:09โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 01:09 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำโดย ท่านวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
  

ค่ายภาษาอังกฤษ

โพสต์3 ต.ค. 2562 01:03โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 01:03 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 11 กันยายน 2562

อบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

โพสต์3 ต.ค. 2562 00:52โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 00:52 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดอบรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
 

อำลานายอำเภอเชียงคาน

โพสต์3 ต.ค. 2562 00:46โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 00:46 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำตัวแทนนักเรียนมอบช่อดอกไม้และอวยพรท่านนายอำเภอเชียงคาน นายชัชพงษ์ อาจแก้ว เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
   

แสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

โพสต์3 ต.ค. 2562 00:42โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 00:42 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใจมุทิตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ครูพิทักษ์ แสงสีดา ครูขนิษฐา นันทะนา และครูสรวงสุดา แก้วอุดร ในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มคุณภาพ ปีการศึกษา 2562

โพสต์3 ต.ค. 2562 00:37โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 00:37 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 "เด็กเชียงคานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล" ในวันที่ 28 กันยายน 2562 จำนวน 79 รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง 100% จำนวน 79 รายการ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 60 รายการ
    

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โพสต์3 ต.ค. 2562 00:32โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 00:32 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนสุจริต ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
   

ค่ายพัฒนาทักษะการคิด คณิตศาสตร์

โพสต์3 ต.ค. 2562 00:26โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 00:26 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 17 กันยายน 2562

1-10 of 46