ข่าวประชาสัมพันธ์


วันคริสต์มาส 2563

โพสต์28 ธ.ค. 2563 18:22โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ร่วมกันเฉลิมฉลองและเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดย นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ประชุมรับนโยบายการจัดการศึกษา

โพสต์23 ธ.ค. 2563 19:26โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับนโยบายการจัดการศึกษา โดย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”

ประกวดชุมชนสะอาด โรงเรียนสะอาด

โพสต์23 ธ.ค. 2563 19:22โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนสะอาด โรงเรียนสะอาด และสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมกับ อพท. ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

รับการนิเทศ ติดตาม และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 ธ.ค. 2563 19:18โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

โพสต์20 ธ.ค. 2563 19:31โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 7 โครงงาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2563

โพสต์20 ธ.ค. 2563 19:27โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยมีนายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม

โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป.บึงกาฬ ศึกษาดูงาน

โพสต์15 ธ.ค. 2563 17:16โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” กล่าวต้อนรับ นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมคณะครูและบุลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 ศึกษาดูงาน

โพสต์15 ธ.ค. 2563 17:12โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” กล่าวต้อนรับ นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา และ นางนิตยา โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ศึกษาดูงาน

โพสต์15 ธ.ค. 2563 17:08โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นางสาวภัทราภรณ์ พรมดี และนายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” กล่าวต้อนรับ นายประวรรณชัย เต็งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พร้อมคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม หนึ่งในโครงการของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์15 ธ.ค. 2563 16:56โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม หนึ่งในโครงการของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนบ้านผาแบ่น และโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563

1-10 of 109