ข่าวประชาสัมพันธ์


ทัศนศึกษาเชียงคานบ้านฉัน ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 เม.ย. 2564 03:17โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ตามโครงการทัศนศึกษาเชียงคานบ้านฉัน ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ณ สกายวอล์คเชียงคาน, แก่งคุดคู้ และฟาร์มแกะนับดาว

ต้อนรับคณะบุคลากรโรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป.ลำพูน เขต 2

โพสต์21 เม.ย. 2564 02:38โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” กล่าวต้อนรับ นางพัชา วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่านม่วงสามปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ในวันที่ 9 เมษายน 2564

รับการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โพสต์21 เม.ย. 2564 02:34โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 โดยมี นางรตนพร ภู่ภัสสร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์อยามัยที่ 8 อุดรธานี ประธานทีมประเมิน พร้อมคณะกรรมการประเมิน

งานวันครู ประจำปี 2564

โพสต์21 เม.ย. 2564 02:24โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”


ต้อนรับคณะบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

โพสต์21 เม.ย. 2564 02:20โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” กล่าวต้อนรับ นายขวัญชัย นาคไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ในวันที่ 3 เมษายน 2564

อบรม อย.น้อย

โพสต์21 เม.ย. 2564 02:12โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดอบรมให้ความรู้งานอนามัยให้แก่นักเรียนแกนนำ อย.น้อย ใรวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงคานให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นวิทยาการในครั้งนี้

ต้อนรับบุคลากรโรงเรียนบ้านแพะกลาง สพป.น่าน

โพสต์21 เม.ย. 2564 02:05โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ต้อนรับ นายกิติพงษ์ พันธุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ในวันที่ 2 เมษายน 2564

งานมหกรรม Portfolio and marketing day Open house และตลาดนัดอาชีพ

โพสต์21 เม.ย. 2564 01:59โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Portfolio and marketing day Open house และตลาดนัดอาชีพ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

ปัจฉิมนิเทศ 2563

โพสต์19 เม.ย. 2564 22:56โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2564

รับประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย 2563"

โพสต์19 เม.ย. 2564 22:43โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2564

1-10 of 140