ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 108

โพสต์14 มิ.ย. 2563 23:00โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563  นายกิตติวัชร์  แยบดี  ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงคาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 108 จาก ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้กับเด็กชายภัทรดนัย  ไชยสุด  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ในพิธีมอบได้มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายภัทรดนัย  ไชยสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 10,719 บาท
   

วันมาฆบูชา 2563

โพสต์11 ก.พ. 2563 00:47โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ.2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดโพนชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสืบสานให้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป

มหกรรม Open House Portfolio & Marketing Day

โพสต์11 ก.พ. 2563 00:42โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรม Open House Portfolio and Marketing Day เพื่อสนองนโยบายการเปิดบ้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถพิเศษของนักเรียนในด้านอาชีพและด้านทักษะทางวิชาการ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
    

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก)

โพสต์6 ก.พ. 2563 19:58โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก)
 

วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

โพสต์6 ก.พ. 2563 19:38โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

มอบบ้านน้ำใจให้แก่เด็กหญิงนภัสสร เจริญใจ

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:38โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

นายบรรพต ยาฟอง อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 95 ทั้งนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจให้แก่เด็กหญิงนภัสสร เจริญใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 531 ม.1 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจาก CEO สโมสรชลบุรีเอฟซี

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:34โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ขอขอบคุณ CEO สโมสรชลบุรีเอฟซี มอบทุนการศึกษา จำนวน 36 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และอุปกรณ์กีฬา ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงคาน

อบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:29โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดอบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา. School Management Support System : SMSS. โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

นำเสนอผลงานนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน(OPOP)

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:18โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำเสนอผลงานนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และเข้ารับรางวัลครูผู้สอนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ในวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันครู 2563

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:06โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำโดย ผู้อำนวยการสมชาย คำพิมพ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเชียงคาน และเข้ารับรางวัลครูผู้สอนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ รางวัลครูดีศรีเมืองเลย และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 2562

1-10 of 71