ข่าวประชาสัมพันธ์


วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์13 ต.ค. 2563 20:57โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำโดย นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน

ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา

โพสต์12 ต.ค. 2563 07:10โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษาเชียงคาน ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ถนนชายโขงหน้าวัดศรีคุณเมือง

รับโล่ผลงานผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

โพสต์12 ต.ค. 2563 07:06โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เข้ารับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ผลงานผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ทำบุญถวายผ้ากฐิน วัดป่านาคำน้อย

โพสต์12 ต.ค. 2563 07:01โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมคณะครู ร่วมถวายกฐิน และโรงทาน ณ วัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ในวันที 4 ตุลาคม 2563

อบรมครอบครัวคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์9 ต.ค. 2563 16:09โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2563 16:12 ]

วันที่ 7  ตุลาคม  2563  นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นประธานพิธิเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ ครู ผู้ปกครอง  และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   และได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหา  พัฒนา  และส่งเสริมนักเรียน ตามขั้นตอนการสร้างครอบครัวคุณธรรม  ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรมเป็น ครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน ในโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” และในกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน จำนวนทั้งสิ้น    53 คน และคณะวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”

        ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตลาดนัดพอเพียง

โพสต์9 ต.ค. 2563 16:02โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ให้นักเรียนนำผลงานที่เป็นฝีมือของตนเองเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพึ่งตนเอง บนพื้นฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเปิดช่วงบ่ายวันพุธ สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

ล้อมรั้วโรงเรียนเพื่อป้องกันยาเสพติด

โพสต์9 ต.ค. 2563 15:58โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ล้อมรั้วโรงเรียน เพื่อป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในสถานศึกษาอย่างครบวงจร ให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา วันเกษียณอายุราชการ 2563

โพสต์7 ต.ค. 2563 01:06โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2563 01:09 ]

วันที่  25  กันยายน  2563  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"  ได้รับเกียรติจากท่านภูริวัจน์  โชตินพรัตน์  นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานในงาน "ร้อยความรัก  ถักทอใจ  สานมายใยมุทิตาจิต"  ซึ่งเป็นงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ( รองผู้อำนวยการนารสุวรรณ  มังบู่แว่น, คุณครูอารุณ  มังบู่แว่น, คุณครูฉลวย  สุวรรณพรรค)  และโรงเรียนได้จัดพิธีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการอำลานักเรียน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563   เพื่อให้นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ

                                                                             ภาพเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา

โพสต์30 ก.ย. 2563 02:31โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563

นำเสนอผลงานผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

โพสต์30 ก.ย. 2563 02:24โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นตัวแทนจังหวัดในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 นำเสนอผลงานผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

1-10 of 91