ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
AnubanChiangkhan "Pathummasongkraw"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  1. โทรศัทพ์ 042-821044
  2. โทรสาร 042-821094
  3. อีเมล์ anubanchiang@loei1.go.th , pathumma52@gmail.com
  4. เลขที่ 406 หมู่ 1 ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  42110
ผู้บริหาร  นายสมชาย  คำพิมพ์  ผู้อำนวยการโรงเรีรยน โทรศัพท์ 081-0485639

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
Comments