วิดีโอ YouTube


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • เชียงคานเกมส์ 2562 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำตัวแทนนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2562 18:20 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์        ภาพกิจกรรมเพ ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2562 18:14 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชฐาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2562 18:07 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • ตรวจสอบระบบน้ำดื่มในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมาสงเคราะห์" ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงคานที่เข้ามาตรวจสอบระบบน้ำดื่มในโรงเรียน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562    ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 28 พ.ย. 2562 18:01 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • ปทุมมาเกมส์ 2562 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกีฬาภายใน "ปทุมมาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ดร.รอง ปัญส ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2562 17:58 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • ยุวทูตความดี 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี คณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร ครู และน ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2562 17:52 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • ตรวจนับตัวตนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจนับ ยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ตามนโยบายและมาตรการ ในการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีต ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2562 17:43 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศสอบราคาจ้าง

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น