วิดีโอ YouTube


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • วันเด็กแห่งชาติ 2563 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษ ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2563 23:08 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • ปทุมมาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์ จัดกิจกรรม "ปทุมมาวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2" ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ช ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2563 22:39 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • วันคริสต์มาส 62 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2563 19:27 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • กีฬานักเรียน สพป.เลย 1 ปีการศึกษา 2562 (เชียงคานเกมส์) โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"  นำตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาและแสดงรำกองยาวในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2563 00:53 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง ...
  ส่ง 12 ม.ค. 2563 22:26 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา จาก สพป.เลย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2563 01:24 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
 • สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในวันที่ 29 ...
  ส่ง 7 ม.ค. 2563 00:13 โดย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 61 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศสอบราคาจ้าง

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น